12 май

Въпреки малобройността на жителите си, Марафелци води пълноценнен живот, в който съвременността се преплита с традициите о